Verlichting

Licht in het donker
Nooit eerder keek ik ’s avonds bewust naar verlichting. Totdat ik voor Bureau Licht en Donker Advies foto’s maakte van openbare, particuliere en bedrijfsverlichting. Ik leerde over bewust verlichten, lichthinder en -vervuiling. Dit, in combinatie met het mysterieuze van de nacht, wekte mijn enthousiasme voor het vastleggen van licht in het donker.