Privacyverklaring

Contactgegevens

Janneke Boumans Fotografie
Krönerweg 7
3951 BP Maarn
www.jannekeboumans.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verzamel uw gegevens voor een aantal doelen. Hieronder licht ik dit toe.

Afhandelen van uw betaling
Om een factuur voor u te kunnen maken gebruik ik uw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres. Als de betaling uiteindelijk bij mij binnenkomt dan wordt uw bankrekeningnummer ook geregistreerd in mijn administratie, zodat ik zie dat er een betaling is gedaan.

Communicatie
We hebben voor en na de fotosessie contact over de details van de opdrachtr. Om contact met u te kunnen onderhouden noteer ik uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Uitvoeren opdracht
Om uw opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, noteer ik een aantal gegevens van u. Dit zijn onder andere voor- en achternaam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Voor de fotosessie krijg ik van u ook informatie over de eventuele locatie, programma, gegevens van uw organisatie.

Voldoen wettelijke verplichtingen
Op de factuur ben ik wettelijk verplicht om uw naam en adres te vermelden.

Ontvangers & verwerkers
Uw gegevens sla ik ikop verschillende manier op. Hieronder lees je welke gegevens ik op welke locatie opsla.

Webhost
Als u het contactformulier invult op mijn website, dan worden die gegevens opgeslagen in de database van mijn webhost. Gegevens die worden opgeslagen zijn: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele extra informatie die jullie verstrekken over de opdracht.

Online e-mailprogramma
Alle e-mails die ik naar u stuur en die u naar mij stuurt, komen in mijn online e-mailprogramma te staan. In deze e-mails staat de correspondentie die we met elkaar hebben gehad, met gegevens als namen, geslacht, telefoonnummers, e- mailadressen en de informatie over uw opdracht.

Opslagperiode
Janneke Boumans Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Namen, adressen, e-mailadres, telefoonnummer, trouwdatum en bankrekeningnummer bewaren we maximaal 5 jaar na het boekjaar waarin het laatste product is geleverd. Deze gegevens staan in onze facturen en boekhouding en we zijn wettelijk verplicht deze te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik functionele-, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan mijn website informeer ik u over deze cookies en vraag ik uw toestemming voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janneke Boumans Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jannekeboumansfotografie@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Janneke Boumans Fotografie wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Janneke Boumans Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via jannekeboumansfotografie@gmail.com.